[W11] Chia cột trong Word 2010

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc định dang chia cột trong Word 2010
Bước 1: Chọn văn bản cần thực hiện định dạng

Bước 2: Chọn lệnh Columns trong nhóm Page Setup của thẻ Page Layout rồi chọn các mẫu có sẵn hoặc vào More Columns... để mở hộp thoại Columns và hiệu chỉnh thêm các tùy chọn khác.hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress