[Windows 10] - Tắt chức năng Auto Update trên Windows 10

Khác với các phiên bản Windows trước đó, việc update trên Windows 10 diễn ra một cách tự động, Microsoft không cho chúng ta tắt dịch vụ này trong Control Panel. Để thực hiện thao tác này, chúng ta phải thực hiện tại phần Services của Windows

1. Start --> Run --> gõ "services"
2. Tìm và tắt dịch vụ Windows Update bằng cách chọn Disable.
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress