[W9] Sử dụng Tab trong Word 2010

Tab là các điểm dừng được dùng để di chuyển con nháy nhanh đến vị trí mong muốn khi nhấn phím Tab không như mong muốn. Có 2 loại Tab là Tab mặc định (có khoảng cách đều đặn 0.5 inch) và Tab do người dùng định nghĩa.
Các loại tab thường sử dụng

Cách sử dụng tab
Bước 1: Xác định loại tab cần sử dụng và vị trí cần đặt. Có thể đặt tab trực tiếp trên thanh thước ngang (Đánh dấu chọn vào Ruler trong nhóm Show của thẻ View) hoặc thông qua hộp thoại Tab.

Bước 2: Đặt tab và tiến hành cài đặt Leader cho Tab

Bước 3: Di chuyển đến vị trí đã đặt Tab bằng cách sử dụng phím Tab trên bàn phím

Xóa bỏ tab bất kỳ: Nhấp giữ và rê tab vào vùng soạn thảo

Xóa bỏ toàn bộ tab: Ctrl + Q

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress