Các xóa tài khoản facebook vĩnh viễn

Nếu bạn cảm thấy facebook(FB) chiếm quá nhiều thời gian của bạn, ảnh hưởng đến các thông tin riêng tư của bạn. Và giờ đây bạn muốn xóa bỏ toàn bộ dấu vết trên FB, hãy làm trình tự theo các bạn sau đây:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản FB của bạn

Bước 2: Nhấp vào liên kết sau

Bước 3: Bấm chuột vào Xóa tài khoản của tôi


Bước 4: Xác nhận lại việc xóa tài khoản bằng cách nhập mật khẩu của FB và mã số bảo mật mà hệ thống yêu cầu.


Sau khi hoàn thành 4 bước bên trên là bạn đã tạm thời khóa tài khoản FB của mình. Để xóa bỏ tài khoản Facebook vĩnh viễn và đảm bảo không thể khôi phục lại, tuyệt đối không được đăng nhập lại hoặc sử dụng bất kỳ chức năng nào của Facebook có liên quan tới tài khoản đang tạm khóa trong vòng tối thiểu 14 ngày.
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress