Cài đặt và sử dụng Viber trên máy tính

Hiện nay ứng dụng Viber đã trở nên rất quen thuộc với những ai sử dụng điện thoại thông minh (Smartphone). Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng Viber trên máy tính cá nhân của mình. Bài viết này hướng dẫn cách để các bạn cài đặt và sử dụng Viber trên máy tính
Phần 1: Cài đặt
Bước 1: Nhấp đúp vào tập tin cài đặt chương trình được download tại đây

Bước 2: Lựa chọn ngôn ngữ sử dụng rồi nhấp OK

Bước 3: Nhấp Next tại màn hình Welcome to the Viber Setup Wizard

Bước 4: Chọn I accept the agreement rồi nhấp Next

Bước 5: Nhấp nút Browse để lựa chọn đường dẫn tới thư mục chứa file cài đặt rồi nhấp Next
 

Bước 6: Nhấp nút Browse để chọn Start Menu Folder rồi nhấp Next

Bước 7: Chọn Create a desktop icon nếu muốn tạo shortcut cho ứng dụng rồi nhấp Next

Bước 8: Nhấp Install để tiến hành cài đặt ứng dụng

Bước 9: Nhấp Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Phần 2: Sử dụng
Bước 1: Nhấp đúp chuột vào shortcut trên màn hình desktop

Bước 2: Chọn Yes nếu bạn đã có sử dụng Viber trên điện thoại, ngược lại chọn No


Bước 3: Nhập số điện thoại rồi nhấp Continue


Bước 4: Nhập mã kích hoạt rồi nhấp chọn Enter Viber


Bước 5: Giao diện Viber hiện ra. Lúc này bạn thỏa sức chat, voice với mọi người có sử dụng tài khoản viber.


Chú ý: Nếu bạn gọi ra số điện thoại không có tài khoản viber thì bạn chọn Viber Out và phải chịu một khoản phí cho nhà mạng.
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress