Cách cài đặt nhiều bộ office trên cùng một hệ điều hành

Việc sử dụng nhiều bộ Office trên cùng một máy tính ngày càng trở nên thông dụng với nhiều đối tượng vì cơ bản mỗi bộ Office có những tiện ích không thể bỏ qua. Nhưng việc cài đặt và sử dụng chúng chung trên một máy tính thì gặp nhiều phiền toái, bài viết sẽ giúp bạn tháo gỡ các phiền toái trên.

Đặt vấn đề: Trong cùng một hệ điều hành chúng ta có thể sử dụng nhiều bộ office khác nhau(Office 2003, Office 2010) nhưng sẽ gặp một số phiền toái nhất định. Chẳng hạn khi chúng ta đang sử dụng bộ Office 2003 ngon lành, sau đó chúng ta khởi động bộ Office 2010 thì chúng ta phải mất thời gian chờ đợi cho chương trình tự động cấu hình lại các tập tin cần thiết trước khi sử dụng bộ Office 2010. Nguyên nhân do khi khởi động chương trình trong Office thì nó tự động cấu hình thành chương trình mặc định để mở các tập tin mà nó hỗ trợ, người dùng không thể can thiệp vào cho đến khi nó hoàn tất. 

Thủ thuật sau đây sẽ giúp các bạn tháo gỡ các phiền toái trên và không phải mất thời gian chờ đợi:

Cài đặt: Theo nguyên tắc chúng ta phải cài phần mềm phiên bản trước (Office 2003) rồi tới phần mềm phiên bản sau (Office 2010) nhưng đôi khi điều này thật sự không cần thiết. Chúng ta chỉ cần cài mỗi bộ Office vào một thư mục riêng là được.

 

  • Office 2003 vào thư muc Office 2003
  • Office 2010 vào thư mục Office 2010

 

Cấu hình: Việc cấu hình này chủ yếu thực hiện trên Registry của Windows

 

  1. Start --> Run --> gõ regedit
  2. Truy xuất đến đường dẫn HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office khi đó ta sẽ thấy 2 thư mục 11.0 và 14.0 cùng các thư mục khác (11.0 là thư mục của bộ Office 2003, 14.0 là thư mục của bộ Office 2010). Chúng ta lần lượt cấu hình trên các bộ Office này.
  3. Vào 11.0\Word\Options, tại cửa sổ bên phải nhấp phải chuột chọn New -->DWORD (32 bits) VALUE, đặt tên là NoRereg. Nhấp đúp chuột vào NoRereg vừa tạo, nhập vào giá trị 1 sau đó nhấp OK.

 

 

  • Thao tác tương tự với thư mục 14.0\Word\Options

 

Chú ý: Nếu máy tính chúng ta còn có bộ office 2013 thì chúng ta tiếp tục thao tác cấu hình với thư mục của Office 2013 (15.0)hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress