Windows 7 - Thay đổi Logon Screen trên Windows 7

Logon Screen (màn hình đăng nhập) là màn hình xuất hiện đầu tiên ngay trước khi sử dụng Windows. Có một màn hình đăng nhập mang đẹp mang phong cách riêng sẽ tạo ra ấn tượng tốt đối với người sử dụng. Windows 7 cho phép bạn thay đổi nhiều trên giao diện thông qua các menu ngữ cảnh nhưng đối với màn hình đăng nhập thì chưa được Microsoft tích hợp vào các thực đơn.
Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi màn hình đăng nhập mang phong cách riêng cho mình chỉ với vài thao tác đơn giản.

Chuẩn bị: Một tập hình hình ảnh có kích thước (tùy theo màn hình đang sử dụng mà lựa chọn kích cho phù hợp) và dung lượng dưới 245KB. Ở đây, tôi sử dụng hình ảnh với kích thước 1280px x 800px có dung lượng <245KB.

Thực hiện:
Bước 1: Vào Start --> Run, gõ vào regedit tại cửa sổ Command


Bước 2: Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background


Bước 3: Tạo một key mới với kiểu DWORD (32 bit) như sau, rồi tiến hành nhấp đúp vào key vừa tạo, đổi giá trị hiện tại 0 thành 1


Bước 4: Vào thư mục %windir%\system32\oobe tạo thư mục info. Sau đó vào trong thư mục info tạo tiếp thư mục Backgrounds


Bước 5: Sao chép tập tin đã chuẩn bị trước vào thư mục Backgrounds và đổi tên lại thành BackgroundDefault.jpg

Để tận hưởng thành quả, vui lòng logoff nhé!