Nhúng Google Map vào website

Một địa chỉ chính xác kèm theo bản đồ chỉ dẫn đến vị trí cần tìm luôn là nhu cầu rất cần thiết cho những người tìm kiếm. Là lập trình viên, quản trị một website, việc nhúng địa chỉ của cơ quan, tổ chức mình kèm theo chỉ dẫn là một điều hết sức cần thiết.

Hôm nay, tôi xin trình bày cách nhúng địa chỉ vào website một cách vô cùng đơn giản với tiện ích hỗ trợ sẵn từ google map.

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://maps.google.com và gõ địa chỉ cần nhúng vào website


Bước 2: Nhấp vào biểu tưởng cài đặt (1) rồi chọn Chia sẻ và nhúng bản đồ


Bước 3: Chọn thể Nhúng bản đồ sau đó copy toàn bộ source (iframe) dán vào vị trí muốn thể hiện trên website.


Vậy là bây giờ đã có thể tận hưởng thành quả rồi đấy!!!
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress