Nhúng biểu tượng Skype vào website

Hiện nay việc hỗ trợ thông tin người dùng qua website đã trở nên quá quen thuộc đối với các website bán hàng qua mạng. Tuy nhiên, việc nhúng biểu tượng Skype vào website đã được các webmaster thật sự quan tâm hay chưa? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để nhúng biểu tượng skype vào website

Yêu cầu: Các bạn đã có một tài khoản Skype

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Skype của mình

Bước 2: Vào menu Tools --> Options


Bước 3: Vào Privacy, đánh dấu chọn vào mục Allow my online status to be shown on the web

 

  • Nhập tên tài khoản Skype tại mục Enter Your Skype Name
  • Chọn loại nút tại phần Choose what you'd like your button to do
  • Chọn giao diện tại phần Choose how you want your button to look
  • Sao chép đoạn code tại mục Copy and paste code below vào vị trí cần xuất hiện trên website
Chúc các bạn thành công!
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress