Tutorials-Hướng dẫn tách tóc mai trong photoshop

Mái tóc là thành phần khó tách nhất trong một bức ảnh, nếu bạn muốn tách bức ảnh đó để chèn vào một nền khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kỹ thuật tách tóc đơn giản nhất.

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở file ảnh cần tách nền

Bước 2: Nhân lên 2 layer


 

Bước 3: Đổi màu cho layer Background là màu trắng bằng cách nhấp chuột vào layer Background rồi sử dụng tổ hợp phím Ctrl +Delete (Set background color) hoặc tổ hợp phím Alt +Delelte (Set foreground color)


Bước 4: Trên Layer 1 --> click chọn thẻ Channels --> click chọn Red (Ctrl +3)


Bước 5: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + A để chọn tất cả --> Ctrl + C để copy --> Ctrl + D để bỏ chọn

Bước 6: Chuyển qua thẻ Layers, click chuột vào Add layer mask


Bước 7: Alt+ click chuột vào layer vừa thêm vào --> Ctrl + V --> Ctrl + D


Bước 8: Ctrl + I --> Ctrl + L và tiến hành hiệu chỉnh sao cho phần tóc ngày càng trắng --> OK


 

Bước 9: Click chọn Layer 1 copy vào tiến hành tạo vùng chọn thông qua công cụ Pen Tool(P)

Bước 10: Nhấp chuột phải trong Path --> Make Selection


Bước 11: Chọn Feather sao cho thích hợp --> OK

Bước 12: Nghịch đạo vùng chọn bằng tổ hợp phím Ctrl + Shift + I --> nhấn phím Delete --> Ctrl + D


Bước 13: Tắt layer Background để xem thành quả.