Tutorials-Tạo ảnh cong tùy thích

Có rất nhiều cách tạo hiệu ứng trên ảnh để giúp cho ảnh của chúng ta trở nên sinh động hơn. Một trong những hiệu ứng tôi sẽ trình bày trong bài viết này là cách tạo ảnh cong trên nên.

Bước 1: Mở file ảnh cần hiệu chỉnh.

Bước 2: Double click lên layer Background chuyển thành Layer 0

Bước 3: Vào menu Edit --> Transform --> Rotate 900 CW

Bước 4: Vào menu Edit --> Free Transform để hiệu chỉnh lại kích thước ảnh như hình minh họa

Bước 5: Vào menu Filter --> Distort --> Shear... và hiệu chỉnh lại đường cong theo ý thích

Bước 6: Vào menu Edit --> Transform --> Rorate 900 CCW

Bước 7: Hiệu chỉnh lại dạng hình ảnh thích hợp thông qua Free Transform

Bước 8: Tạo các hiệu ứng Bevel & Emboss, Drop Shadow ta sẽ được kết quả như hình minh họa

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress