Tutorials-Chuyển ảnh chụp thành tranh vẽ bút chì

Hôm nay, mình xin trình bày cách chuyển hình ảnh chụp thành tranh vẽ với nét kẻ bút chì bằng Photoshop CS6

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở file ảnh chụp cần chuyển

Bước 2: Duplicate Layer ta được Layer 1


Bước 3: Trên Layer 1 chọn Image --> Adjustments --> Desaturate (Ctrl +Shift+U)


Bước 4: Duplicate Layer 1 ta được Layer 1 Copy. Trên Layer 1 Copy ta chọn Image --> Adjustments --> Invert (Ctrl + I)


Bước 5: Thay đổi chế độ hòa trộn trên Layer 1 CopyColor Dogde, lúc này ta sẽ thấy Layer 1 sẽ hiện một màu trắng.

Bước 6: Vào Filter --> Blur --> Gaussian Blur..., thay đổi giá trị Radius sao cho hợp lý.


Bước 7: Duplicate Layer 1 ta được một layer nữa là Layer 1 Copy 2. Di chuyển Layer 1 Copy 2 lên trên Layer 1 Copy, thay đổi chế độ hòa trộn là Soft Light.


Bước 8: Trên Layer 1 Copy 2 vào Filter --> Noise --> Add Noise... và hiệu chỉnh thông số như bên dưới


Bước 9: Lưu lại hình với tên mới ở định dạng thích hợp.

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress