Tutorials-Hướng dẫn tạo ảnh chạm nổi trong photoshop

Bạn sở hữu một số bức ảnh chân dung hay ảnh hoa rất đẹp và muốn tạo ra khuôn ảnh chạm nổi từ những bức ảnh đó. Một số bước đơn giản sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện việc đó với PhotoShop

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở file ảnh cần tạo


Bước 2: Vào Image --> Adjustments --> Desaturate (Shift + Ctrl + U) để chuyển ảnh sang màu đen trắng


Bước 3: Duplicate layer Background, ta sẽ được layer mới với tên Layer 1. Trên Layer 1, Image --> Adjustments --> Invert (Ctrl + I)


Bước 4: Thiết lập Opacity cho Layer 150%, bạn sử dụng công cụ Move Tool(V) để di chuyển lên trên, xuống dưới, qua trái, qua phải sao để đạt được như ý muốn.


Và cuối cùng sẽ có thành quảhocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress