Tutorials-Thay đổi màu bầu trời và nước biển

Thông qua bài viết này tôi muốn trình bày với các bạn cách thay đổi màu bầu trời và nước biển.

Bước 1: Mở bức ảnh và hiệu chỉnh cơ bản ở độ sáng tối.

Bước 2: Tạo một lớp Selective Color... và cài đặt thông số như hình minh họa

Bước 3: Tiếp tục tạo thêm một lớp Selective Color... với thông số như hình minh họa

Bước 4: Và tiếp tục tạo các lớp Selective Color... và chọn Colors cần thay đổi màu đến khi nào bức ảnh nhìn sáng và đẹp hơn!
Bước 5: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+Alt+E để xem tác phẩm tạm thời
Bước 6: Tạo một lớp Color Balance... để cân chỉnh màu sắc

Bước 7: Tạo lớp Hue/Staturation... và hiệu chỉnh theo sở thích

Bước 8: Có thể dùng tổ hợp phím Ctrl + Shift+ Alt + E để xem tiếp tác phẩm tạm thời. Tăng contract và hiệu chỉnh sáng tối nếu cần.

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress