Tổng quan về HTML 5

HTML5 có rất nhiều tính năng, thủ thuật mới mà chúng ta không thể bỏ qua khi thiết kế web. Trước khi tìm hiểu về các tính năng mới, tôi xin giới thiêu một cách tổng quan về HTML5 với mong muốn các bạn có cái nhìn mới và đúng ý nghĩa về HTML5

 

HTML là gì?
Tổng quan về HTML 5
HTML5 là chuẩn mới và là thế hệ tiếp theo của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản – HyperText Markup Language explained (gọi tắt là HTML).Tổng quan về HTML5 Các phiên bản trước của HTML, như HTML 4.01 đã ra đời từ năm 1999.Cho đến nay các trang web đã có những thay đổi rất nhiều kể từ đó.
HTML5 vẫn còn trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện. Tuy nhiên, nhiều phiên bản trình duyệt mới hiện nay đã có các hỗ trợ cho những phần tử, thẻ mới có trong HTML5 và các APIs.
HTML5 là kết quả của sự hợp tác giữa tổ chức W3C và nhóm WHATWG. WHATWG làm việc với các web form và các ứng dụng, còn W3C thì được làm việc với XHTML 2.0. Trong năm 2006, họ quyết định hợp tác và tạo ra một phiên bản mới của HTML, đó chính là HTML5.
Các đặc điểm nổi bật trong HTML5:
  • Các tính năng mới phải dựa trên HTML, CSS, DOM, và JavaScript
  • Giảm thiếu nhu cầu sử dụng các plugins bên ngoài (chẳng hạn Flash)
  • Xử lý lỗi tốt hơn
  • Thêm các thể đánh dấu mới để dần thay thế cho các mã lập trình
  • HTML5 hoạt động độc lập
  • Quá trình phát triển được chia sẻ rộng rãi.

 

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress