Word - Hướng dẫn dịch văn bản trong Microsoft Word 2010

Một trong những tính năng cũng tương đối hay trong Word mà từ lâu các bạn không để ý đến đó là tính năng dịch văn bản. Bài viết này tôi xin trình bày cách cơ bản để có thể sử dụng được tính năng trên
Điều kiện sử dụng:
  • Word 2010 bản quyền
  • Có kết nối Internet
Cách sử dụng:
B1: Vào thẻ Review --> trong nhóm Language --> chọn Translate --> Choose Translatio Language... để cấu hình cho bộ dịch thuật


B2: Từ Translate ta sẽ chọn các tính năng tương ứng
  • Translate document [Language To Language]
  • Translate Selected Text
  • Mini Translator [Language]

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress