[W2] Chọn khổ giấy và hướng giấy trong Word 2010

Trước khi bắt tay vào soạn thảo văn bản, chúng ta thường hay chọn khổ giấy và hướng giấy. Chỉ vài bước đơn giản bên dưới thì bạn đã có thể tự làm chủ thao tác này ^_^
Khổ giấy: Nhấp chuột vào lệnh Size trong nhóm Page Setup của thẻ Page Layout, sau đó chọn khổ giấy thích hợp hoặc nhấp chuột vào More Paper Sizes... để mở hộp thoại Page Setup với nhiều sự lựa chọn hơn.

Hướng giấy: Trong word, bạn có thể chọn khổ giấy dọc hoặcn ngang tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn trong lệnh Orientation của nhóm Page Setup tại thẻ Page Layout