[W5] Định dạng đoạn văn bản trong Word 2010

Để định dạng đoạn văn bản, ta cần đặt con trỏ chuột trong đoạn văn bản đó hoặc chọn (các) đoạn văn bản cần định dạng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cụ thể cách sử dụng các tùy chọn trong định dạng cho đoạn văn bản
Bước 1: Chọn đoạn (các) văn bản cần định dạng

Bước 2: Nhấp lệnh tương ứng trong nhóm Paragraph của thẻ Home hoặc nhấp chuột biểu tượng để mở hộp thoại Paragraph và tiến hành chọn định dạng cho phù hợp.

Video hướng dẫn: https://youtu.be/c_4K6hQv3tk