[Windows Server 2012]- Cách cài đặt Windows server 2012

Windows Server 2012 là sản phẩm mới của Microsoft thiết kế dành cho máy chủ. Nó bao gồm các tính năng mới như tránh trùng lắp dữ liệu, hỗ trợ ảo hóa, ... Để bắt đầu tìm hiểu về Windows Server 2012 chúng ta bắt đầu tìm hiểu cách cài đặt Windows Server 2012.

Bước 1: Cấu hình BIOS của máy tính để boot từ đĩa CD-ROM.

Bước 2: Đưa đĩa Windows Server 2012 vào ổ đĩa và khởi động lại máy tính.

Bước 3: Nhấn bất kỳ phím nào nếu có yêu cầu Press any key to boot...

Bước 4: Lựa chọn ngôn ngữ cài, định dạng ngày giờ cũng như kiểu bàn phím rồi nhấp Next.


Bước 5: Nhấp Install nowbắt đầu quá trình cài đặt.


Bước 6: Nhập Product Key của sản phẩm (Product Key được cung cấp khi chúng ta mua bản quyền sử dụng Windows Server 2012) rồi nhấp Next.


Bước 7: Lựa chọn loại hệ điều hành sẽ tiến hành cài đặt rồi nhấp Next.


Bước 8: Đọc các điều khoản thỏa thuận về bản quyền, đánh dấu chọn vào mục I accept the liscense terms rồi nhấp Next.


Bước 9: Chọn Custom: Installl Windows Only (Advanced)


Bước 10: Chọn ổ đĩa để cài đặt Windows rồi nhấp Next.


Bước 11: Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu cho tài khoản Administrators tại mục PasswordReenter password rồi nhấp Finish để hoàn tất quá trình cài đặt Windows Server 2012.


Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt, ta sẽ thấy được màn hình của Windows Server 2012 như sau:

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress