Đăng nhập Router qua cổng Console

Bài hướng dẫn này giúp người sử dụng làm quen với giao diện dòng lệnh CLI (Command Line Interface)
Bước 1: Đấu cáp nối như sơ đồ

Loại cáp Console này sẽ có 1 đầu RJ45 cắm vào cổng Console trên Router và 1 đầu COM cắm vào máy tính. Nếu sử dung máy tính xách tay, bạn có thể sử dung them cáp chuyển đổi USB sang COM để thực hiện cấu hình thông qua cổng USB trên máy tính xách tay hoặc máy tính không có cổng COM.

Bước 2: Đăng nhập vào Router thông qua chương trình Hyper Terminal được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows hoặc hoặc sử dụng chương trình SecureCRT.
Bước 3: Gõ Enter để xuất hiện dấu nhắc lệnh
Bước 4: Lúc này Router đang ở chế độ User Mode, muốn chuyển sang Privilege Mode, ta sử dụng tiếp lệnh enable tại dấu nhắc lệnh
Router>enable
Router#
Để chuyển lại chế độ User Mode ta sử dụng lệnh disable tại dấu nhắc đợi lệnh
Router#disable
Router>
Để thoát khỏi chế độ dòng lệnh, ta dùng lệnh logout
Router>logout
Một số lệnh cơ bản trên Router:
 • show version: Xem tên của file IOS, version IOS đang sử dung, cấu hình phần cứng của Router, Chế độ BOOT (thanh ghi)
 • show flash: xem file IOS đang lưu trong flash
 • dir nvram: Xem các file đang lưu trong NVRAM
 • show interface [ cổng cần xem]: xem cấu hình của tất cả các cổng hoặc cổng cần xem
 • show running-config: Xem cấu hình chung đang được sử dung
 • show startup-config: Xem cấu hình chung dùng để khởi động (lưu trong NVRAM)
 • show clock: Xem đồng hồ
 • show user: Xem các kết nối đang truy cập vào Router
 • show line: Xem tất cả các kết nối (line) của Router
 • show ip route: Xem bảng định tuyến của Router
 • show arp: Xem bang tương ứng (map) từ địa chỉ MAC và IP
 • show host: Xem tên và địa chỉ các host đã biết.
Một số tổ hợp phím tắt thông dụng:
 • Ctrl + A : Trở về đầu dòng
 • Ctrl + B hoặc ← : Trở về một ký tự
 • Esc + B : Trở về một ký tự
 • Ctrl + E : đến cuối dòng
 • Ctrl + F hoặc → : Tới 1 ký tự
 • Ctrl + P hoặc ↑ : Đến câu lệnh thực hiện trước
 • Ctrl + N hoặc ↓ : Đến câu lệnh thực hiện sau
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress