Outlook - Hướng dẫn di chuyển hộp thư trên Outlook sang máy tính mới

Nếu bạn đổi chiếc máy tính cũ của mình bằng chiếc máy tính mới. Vấn đề đặt ra là làm sao để bạn di chuyển thông tin tài khoản trên Outlook sang máy tính mới. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng trên Outlook 2016
1. Cài đặt Outlook trên máy tính mới.
2. Di chuyển thư mục dữ liệu của Outlook (Outlook Data folder) từ máy tính cũ sang máy tính mới. Vị trị mặc định lưu trữ tập tin dữ liệu của Outlook sẽ là C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook
3. Trích xuất KEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Profiles\Outlook trong REGEDIT trên máy tính cũ.
4. Trên máy tính mới, chạy tập tin REG đã export được ở Bước 3.
5. Khởi động Outlook và trải nghiệm trên máy tính mới.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể di chuyển các chữ ký (signatures) từ máy tính cũ sang máy tính mới bằng cách di chuyển thư mục C:\User\%Username%\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures sang máy tính mới.
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress