Excel - Sắp xếp theo tiêu chí bất kỳ

Một trong những thao tác cơ bản khi làm việc với dữ liệu trên Excel đó là thao tác sắp xếp lại dữ liệu ban đầu. Ngoài việc hỗ trợ sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần, Excel còn hỗ trợ chúng ta tùy chọn việc sắp xếp theo tiêu chuẩn bất kỳ. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu việc tùy chọn này sẽ được thực hiện như thế nào nhé.

Để tố chức được dữ liệu như Bảng trên, chúng ta không thể sắp tăng dần hoặc giảm dần theo Chứng chỉ. Để thực hiện như trên thì chúng ta phải tạo ra một tiêu chuẩn sắp xếp (Custom List).

B1: Tại hộp thoại Sort của Excel, chúng ta nhấp chọn Custom List


B2: Tại hộp thoại Custom Lists, nhập tiêu chuẩn sắp xếp theo thứ tự chúng ta muốn tại List entries rồi nhấp nút Add, sau đó nhấp OK


B3: Chọn tiêu chí vừa tạo ra ở bước 2 rồi nhấp nút OK.
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress