Excel - Thiết lập ràng buộc dữ liệu khi nhập liệu trên Excel

Việc nhập liệu trên Excel thì quá đơn giản với những ai đã từng làm việc trên Excel. Nhưng bạn đã bao giờ thử kiểm tra dữ liệu nhập không được trùng chưa? Bài viết này sẽ trình bày cách để chúng ta thiết lập ràng buộc khi nhập trùng dữ liệu.


Để hiển thị được thông báo như trên thì chúng ta sử dụng đến tính năng Validation Data được hỗ trợ bởi Excel.

Ý tưởng:

Để kiểm tra việc trùng lặp dữ liệu điều đó có nghĩa rằng dữ liệu trên cột đó là duy nhất (không có sự trùng lắp dữ liệu giữa các dòng với nhau). Vậy để đảm bảo rằng dữ liệu đó là duy nhất thì dữ liệu đó chỉ được tồn tại 1 lần duy nhất trên cột.
Vậy chúng ta sẽ sử dụng hàm COUNTIF(range, criteria) để thiết lập cho biểu thư

Cách làm:

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần thao tác, vào thẻ Data --> Data Validation --> Data Validation...


Bước 2: Thiết lập biểu thức điều kiện để bắt buộc dữ liệu là duy nhất trên cùng một cột tại mục Formula


Bước 3: Thiết lập thông tin hướng dẫn tại mục Title và mục Input message


Bước 4: Thiết lập thông báo khi nhập trùng dữ liệu tại mục Title và mục Error message


Như thế các bạn đã hoàn thành xong các bước trong quá trình kiểm tra dữ liệu trùng lặp khi nhập liệu trên cột.
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress