NTTU - Hướng dẫn dự thi chứng chỉ MOS

Khi đi đăng ký dự thi phải mang theo CMND (giấy tờ nhân thân hợp lệ), 2 hình 3x4 và điền vào mẫu phiếu đăng ký dự thi nhận tại nơi đăng ký thi. Liên hệ đăng ký tại văn phòng Trung Tâm Tin Học ở các cơ sở.


1. MOS là gì?

MOS: Microsoft Office Specialistlà bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1 triệu bài thi được tổ chức hàng năm.

Bài thi MOS được sáng tạo bởi Microsoft và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện hiện trực tuyến, với hơn 25 ngôn ngữ được xây dựng và được được Việt hóa bài thi, giáo trình đã được IIG Việt Nam biên soạn dựa trên thực tế tại Việt Nam.

MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office và do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ.

Các cấp độ của chứng chỉ MOS

  • Specialist: Chứng nhận kỹ năng cơ bản trong các sản phẩm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook.
  • Expert: Chứng nhận kỹ năng cao cấp trong Microsoft Word và Microsoft Excel.
  • Master: Chứng nhận kỹ năng tổng thể toàn diện cao cấp nhất trong sử dụng Microsoft Office. Yêu cầu 4 bài thi: Word Expert, Excel Expert, PowerPoint và một trong 2 bài thi: Outlook hoặc Access.
2. Đăng ký thi MOS
Sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành liên hệ đăng ký thi tại Văn phòng Trung Tâm Tin Học của Trường ở các cơ sở:

Trụ sở chính: Văn phòng Trung tâm tin học
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – Cơ sở 8
Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3940 4344

Văn phòng An Phú Đông – Quận 12
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – Cơ sở 4Phòng
Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62565693 - 126

Sinh viên, các các nhân có nhu cầu thi chứng chỉ MOS nhận và điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi MOS & IC3 tại các cơ sở.


Hoặc có thể tải về tại đây.

3. Lệ phí bài thi:
  • 650.000 / 1 bài thi: chỉ áp dụng cho sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  • 790.000 / 1 bài thi: đối với các đối tượng khác.
4. Hướng dẫn dự thi
- Có mặt tại cơ sở thi trước ít nhất 15 phút so với thời gian ghi trong phiếu thí sinh.
- Thí sinh vào phòng thi không được mang các vật dụng tư trang cá nhân.
- Xuất trình phiếu đăng ký dự thi + CMND + thẻ sinh viên cho cán bộ phụ trách phòng thi.

Các hướng dẫn dự thi có thể tải về theo các liên kết bên dưới
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress