MOS - Ôn luyện thi chứng chỉ MOS 2010 với M0S20X-Start

M0S20-Start được thiết kế giúp người sử dụng có thể tương tác với các câu hỏi trong phần mềm GMEtrix theo dạng chủ đề.
Certiport hiện tại đang cung cấp phần mềm giúp người học có thể tương tác với dạng thức bài thi MOS thông qua phần mềm GMetrix.

- Phần mềm có bản quyền sử dụng.
- Giới hạn về thời gian và số lượt làm bài.

Từ nội dung các câu hỏi trong phần GMetrix nói trên. Chúng tôi đã tiến hành biên soạn lại dưới dạng tập tin PDF và có liên kết với các tập tin khác nhau nhằm giúp người học có thể tiếp cận với dạng câu hỏi của bài thi cũng như thực hành trực tiếp trên ứng dụng.


Hạn chế duy nhất của tập tin PDF này là chưa có phần trợ giúp. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và cập nhật tiếp tục.


Để sử dụng được ứng dụng trên thì máy tính phải được cài đặt phần mềm Foxit Reader 8.12

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Foxit Reader để tương thích tốt với M0S20X-Start

Phần mềm Foxit Reader 8.12 các bạn có thể tải về tại đây
Phần 1: Cài đặt
Nhấp đúp chuột vào tập tin cài đặt. --> Next...
Chọn I accept the agreement --> Next

Thiết lập tùy chọn như hình minh họa --> Next


Phần 2: Cấu hình
Bước 1: khởi động ứng dụng rồi chọn Not Now


Bước 2: File --> References. Tại hộp thoại References lần lượt thiết lập các tùy chọn sau:
  • Page Display: 75%
  • Trust Manager --> Change Settings... --> chọn Allow Access tại mục Default behavior for web sites that are not in the above list
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress