PowerPoint - Cách chèn Video từ Youtube

Bạn đã bao giờ thực hiện việc chèn Video từ Youtube vào PowerPoint. Nếu chưa thì bài viết này thực sự hữu ích để bạn thực hiện điều đó.


Hiển thị thẻ Developer trên thanh Ribbon:

Để thực hiện được điều này, chúng ta cần thực hiện thông qua thẻ Developer trên thanh Ribbon. Mặc định thẻ Developer sẽ không được hiển thị. Để hiển thị thẻ này trên thanh Ribbon, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện của ứng dụng, File --> Options

Bước 2: Tại hộp thoại PowerPoint Options, chọn thẻ Customize

Bước 3: Đánh dấu chọn vào tùy chọn Developer --> OK

Chèn Video từ Youtube vào PowerPoint


Bước 1: Nhấp chuột vào biểu tượng More Controls trên thanh Ribbon --> chọn control Shockwave Flash Object --> vẽ khung Video trên slide chúng ta muốn hiển thị.


Bước 2: Lấy URL của Video trên Youtube


Bước 3: Thay đổi nội dung của URL lại như sau:
Từ: https://www.youtube.com/watch?v=NrOg0N_s_NM
Đổi thành: https://www.youtube.com/v/NrOg0N_s_NM&autoplay=1

Bước 4: Chọn đối tượng Shockwave Flash Object trong Slide, chọn Properties trên thẻ Developer của Ribbon.

Bước 5: Dán nội dung đã sửa lại ở Bước 3 vào tùy chọn Movie


Nhấn phím bắt đầu trình chiếu để tận hưởng sản phẩm của mình nhé!
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress