NTTU-Thông báo về việc xem lịch thi, điểm thi kết thúc môn THVP học kỳ I năm học 2015-2016

Tất cả sinh viên các lớp có lịch thi mônTH-THVP 1, TH-THVP 2

  • Đợt 1:

+ Từ ngày 25/11/2015

+ Xem kết quả thi kết thúc môn từ ngày 30/11/2015 đến ngày 03/12/2015.

Sau ngày 03/12/2015 Trung tâm không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

  • Đợt 2:

+ Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 15/01/2016.

+ Xem kết quả thi kết thúc môn từ ngày 21/01/2016 đến ngày 24/01/2016.

Sau ngày 24/01/2016 Trung tâm không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi, điểm thi tại website http://nttc.vnhoặc:

  1. http://1drv.ms/1hBFtyi (Điểm thi)
  2. http://1drv.ms/1hBFuCr (Lịch thi – Thông báo)

 

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng Trung tâm để được giải quyết.

Văn phòng Trung Tâm Tin Học
Địa chỉ: Số 131 Nguyễn Khoái, P1, Q4, TP.HCM
Điện thoại: 08. 39 40 28 11 - 39 40 43 44

Thông báo khác

  • Chưa có thông báo
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress