NTTU-Thông báo về việc xem lịch thi, điểm thi kết thúc môn THVP học kỳ II năm học 2015-2016

Tất cả sinh viên các lớp có lịch thi môn TH-THVP 1, TH-THVP 2 học kỳ II năm học 2015-2016

  • Đợt 1:

+ Từ ngày 10/05/2016

+ Xem kết quả thi kết thúc môn từ ngày 13/05/2016 đến ngày 16/05/2016.

Sau ngày 16/05/2016 Trung tâm không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

  • Đợt 2:

+ Từ ngày 30/05/2016 đến ngày 01/06/2016.

+ Xem kết quả thi kết thúc môn từ ngày 09/06/2016 đến ngày 13/06/2016.

Sau ngày 13/06/2016 Trung tâm không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi, điểm thi tại website http://nttc.vn hoặc:

1. Điểm thi:


https://goo.gl/9m8WwC
https://goo.gl/QNXzGX

2. Lịch thi – Thông báo:
https://goo.gl/pGJb3f
https://goo.gl/6Y3zuf

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng Trung tâm để được giải quyết.

Văn phòng Trung Tâm Tin Học
Địa chỉ: Số 448B Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP.HCM
Điện thoại:08. 39 40 28 11 - 39 40 43 44


Thông báo khác

  • Chưa có thông báo
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress