NTTU-Thông báo về việc xem lịch thi, điểm thi kết thúc môn học kỳ I năm học 2016-2017

Sinh viên tất cả các lớp có lịch thi môn TH-THVP 1, TH-THVP 2, Tin học - MOS 1, học kỳ I năm học 2016-2017

 

Lớp chính quy có lịch thi các môn THVP1, Tin học MOS 2
  • Lịch thi: 12/12/2016 - 13/12/2016
  • Xem kết quả và khiếu nại về điểm (nếu có): 15/12/2016 - 16/12/2016 
Lớp liên thông, liên kết có lịch thi các môn THVP2, Tin học MOS 2
  • Lịch thi: 19/12/2016 - 25/12/2016
  • Xem kết quả và khiếu nại về điểm (nếu có): 29/12/2016 - 31/12/2016
Lớp chính quy có lịch thi các môn THVP1, THVP2, Tin học MOS 1
  • Lịch thi: 03/01/2017 - 10/01/2017
  • Xem kết quả và khiếu nại về điểm (nếu có): 17/01/2017 - 19/01/2017

 

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi, điểm thi tại website http://nttc.vn hoặc https://www.facebook.com/nttc.vn:

1. Điểm thi:

-https://goo.gl/9m8WwC
-https://goo.gl/QNXzGX

2. Lịch thi – Thông báo:
-https://goo.gl/pGJb3f
-https://goo.gl/6Y3zuf

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng Trung tâm để được giải quyết.
Văn phòng Trung Tâm Tin Học
Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP.HCM
Điện thoại: 08. 39 40 28 11 - 39 40 43 44

Thông báo khác

 • Chưa có thông báo
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress