NTTU-Thông báo về việc xem lịch thi, điểm thi kết thúc môn học kỳ II năm học 2016-2017

Sinh viên tất cả các lớp có lịch thi môn THVP1, THVP 2, TH MOS 1, TH MOS 2 học kỳ II năm học 2016-2017 xem kỹ các thông tin sau: 

Lớp liên kết, gồm môn: TH MOS 1, TH MOS 2

Lịch thi: 03/04/2017 - 07/04/2017
Xem kết quả và khiếu nại về điểm (nếu có):

Lớp liên kết, gồm môn: TH MOS 1, TH MOS 2

Lịch thi: 13/04/2017 - 20/07/2017
Xem kết quả và khiếu nại về điểm (nếu có): 24/04/2017 - 26/04/2017
Sau ngày 26/04/2017 Trung Tâm không giải quyết khiếu nại về điểm.

Lớp liên kết, gồm môn: TH MOS 1, TH MOS 2

Lịch thi: 03/05/2017 - 07/05/2017
Xem kết quả và khiếu nại về điểm (nếu có): 15/05/2017 đến 11h00 ngày 17/05/2017
Sau ngày 17/05/2017 Trung Tâm không giải quyết khiếu nại về điểm

Lớp chính quy có lịch thi các môn THVP1, THVP2, TH MOS 1, TH MOS 2

Lịch thi: 22/05/2017 - 29/05/2017
Xem kết quả và khiếu nại về điểm (nếu có): 05/06/2017 đến hết ngày 07/06/2017
Sau ngày 07/06/2017 Trung Tâm không giải quyết khiếu nại về điểm.

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi, điểm thi tại website http://nttc.vn hoặc https://www.facebook.com/nttc.vn:

  1. Điểm thi: https://goo.gl/9m8WwC
  2. Lịch thi – Thông báo: https://goo.gl/pGJb3f


Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng Trung tâm để được giải quyết.
Văn phòng Trung Tâm Tin Học
Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP.HCM
Điện thoại:08. 39 40 28 11 - 39 40 43 44

Thông báo khác

  • Chưa có thông báo
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress