NTTU-Lịch khai giảng các lớp ôn thi MOS đợt thi 09.06.2019

Trung Tâm Tin Học - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thường xuyên khai giảng các lớp ôn tập để thi chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế (MOS, IC3). Đợt thi tiếp theo tại Test site Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong năm 2019 sẽ tổ chức vào ngày 09.06.2019. Các cá nhân có nhu cầu sát hạch để được cấp chứng chỉ thì vui lòng nộp hồ sơ trước ngày 30.05.2019.

Hồ sơ dự thi:
- Điền vào Phiếu đăng ký dự thi MOS & IC3 (nhận tại cơ sở đăng ký)
- CMND/Hộ chiếu hợp lệ (Nên mang theo khi đăng ký để được kiểm tra tính hợp lệ của CMND/Hộ chiếu)

Lệ phí thi:
- Tại Test site Trường Đại học Nguyễn Tất Thành: 650.000 VNĐ / 1 bài thi (chỉ áp dụng đối với sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành)
- Lệ phí bài thi tại IIGVIETNAM: 820.000 VNĐ/ 1 bài thi

Lịch khai giảng các lớp ôn tập cho đợt thi 09.06.2019

Cơ sở Quận 7: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q7, TP.HCM - 028 3771 3765 (Ghi danh) - 19002039 (707)
Mã Lớp Lớp Thời gian Ngày khai giảng - kết thúc Giảng viên
19NOW26 Ôn MOS-Word (EN)
Sáng 2 (07h00 - 11h00) 06/05/2019 - 03/06/2019 T. Đựng
19NOW31 Ôn MOS-Word (EN)
Chiều 2 (13h00 - 17h00) 06/05/2019 - 03/06/2019 T. Tuấn
19NOW37 Ôn MOS-Word (EN)
Tối 2 (17h15 - 21h00) 06/05/2019 - 03/06/2019 T. Đựng
19NOW27 Ôn MOS-Word (EN)
Sáng 3 (07h00 - 11h00) 07/05/2019 - 04/06/2019 T. Đựng
19NOW32 Ôn MOS-Word (EN)
Chiều 3 (13h00- 17h00) 07/05/2019 - 04/06/2019 T. Tuấn
19NOE003 Ôn MOS-Excel (EN)
Tối 3 (17h15- 21h00) 07/05/2019 - 04/06/2019 T. Đựng
19NOW28 Ôn MOS-Word (EN)
Sáng 4 (07h00- 11h00) 08/05/2019 - 05/06/2019 T. Đựng
19NOW33 Ôn MOS-Word (EN)
Chiều 4 (13h00 - 17h00) 08/05/2019 - 05/06/2019 T. Tuấn
19NOP006 Ôn MOS-PowerPoint (EN)
Tối 4 (17h15- 21h00) 08/05/2019 - 05/06/2019 T. Đựng
19NOP007 Ôn MOS-PowerPoint (EN)
Sáng 5 (07h00 - 11h00) 09/05/2019 - 06/06/2019 T. Học
19NOE004 Ôn MOS-Excel (EN)
Sáng 5 (07h00 - 11h00) 09/05/2019 - 06/06/2019 T. Đựng
19NOW34 Ôn MOS-Word (EN)
Chiều 5 (13h00 - 17h00) 09/05/2019 - 06/06/2019 T. Tuấn
19NOW38 Ôn MOS-Word (EN)
Tối 5 (17h15 - 21h00) 09/05/2019 - 06/06/2019
T. Đựng
19NOW29 Ôn MOS-Word (EN)
Sáng 6 (07h00 - 11h00) 10/05/2019 - 07/06/2019 T. Học
19NOP008 Ôn MOS-PowerPoint(EN)
Sáng 6 (07h00 - 11h00) 10/05/2019 - 07/06/2019 T. Đựng
19NOW35 Ôn MOS-Word (EN)
Chiều 6 (13h00 - 17h00) 10/05/2019 - 07/06/2019 T. Tuấn
19NOW39 Ôn MOS-Word (EN)
Tối 6 (17h15 - 21h00) 10/05/2019 - 07/06/2019 T. Đựng
19NOW30 Ôn MOS-Word (EN)
Sáng 7 (07h00 - 11h00) 11/05/2019 - 08/06/2019 T. Đựng
19NOW36 Ôn MOS-Word (EN)
Chiều 7 (13h00 - 17h00) 11/05/2019 - 08/06/2019 T. Đựng
19NOW40 Ôn MOS-Word (EN)
Tối 7 (17h15 - 21h00) 11/05/2019 - 08/06/2019 T. Đựng
19NOE005 Ôn MOS-Excel (EN)
Sáng CN (07h00 - 11h00) 05/05/2019 - 08/06/2019 T. Học
19NOP009 Ôn MOS-PowerPoint (EN)
Chiều CN (13h00 - 17h00) 05/05/2019 - 08/06/2019 T. Học
Cơ sở An Phú Đông - Quận 12 - 19002039 (421)
Mã Lớp Lớp Thời gian Ngày khai giảng - kết thúc Giảng viên
&npsb; Ôn MOS-Excel (VI)
Chiều 2 (13h00 - 17h00) 06/05/2019 - 03/06/2019
T. Anh
&npsb; Ôn MOS-Word (EN)
Chiều 2 (13h00 - 17h00) 06/05/2019 - 03/06/2019
T. Can
&npsb; Ôn MOS-Word (EN)
Tối 3 (17h15 - 21h00) 07/05/2019 - 04/06/2019
T. Can
&npsb; Ôn MOS-Word (VI)
Tối 3 (17h15 - 21h00) 07/05/2019 - 04/06/2019
T. Nam
&npsb; Ôn MOS-Excel(VI)
Tối 4 (17h15 - 21h00) 08/05/2019 - 05/06/2019
T. Anh
&npsb; Ôn MOS-Word (VI)
Sáng 5 (07h00 - 11h00) 09/05/2019 - 06/06/2019 T. Nam
&npsb; Ôn MOS-Word (VI)
Chiều 5 (13h00 - 17h00) 09/05/2019 - 06/06/2019 T. Nam
&npsb; Ôn MOS-Word (VI)
Chiều 6 (13h00 - 17h00) 10/05/2019 - 07/06/2019 T. Anh
&npsb; Ôn MOS-Word (VI)
Tối 6 (17h15 - 21h00) 10/05/2019 - 07/06/2019 T. Can
&npsb; Ôn MOS-Word (VI)
Chiều 7 (13h05 - 17h00) 11/05/2019 - 08/06/2019 T. Can

Học phí:
  • Lớp ôn: 600.000 VNĐ
  • Lớp học mới: 1.000.000 VNĐ
 
Ngoài ra, Trung Tâm có mở các lớp học theo yêu cầu đối với nhóm sinh viên đăng ký từ 10-15 học viên trở lên.

Thông báo khác

  • Chưa có thông báo
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress