NTTU-Lịch khai giảng các lớp ôn thi MOS 2016 đợt thi ngày 16.05.2021

Trung Tâm Tin Học - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thường xuyên khai giảng các lớp ôn tập để thi chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế (MOS, IC3). Đợt thi tiếp theo tại Test site Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong năm 2021 sẽ tổ chức vào ngày 16.05.2021 tại Cơ sở Quận 7 - 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM.

Lịch khai giảng các lớp ôn tập cho đợt thi 16/05/2021

Cơ sở Quận 7: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Điện thoại: 028 3771 3765 (Ghi danh) - 19002039 (707)
Mã Lớp Lớp Thời gian Ngày khai giảng - kết thúc Giảng viên

MOS - Word 2016 Sáng 2 (07h00 - 11h00) 12/04/2021 - 10/05/2021 T. Đựng

MOS - Word 2016 Chiều 2 (13h00 - 17h00) 12/04/2021 - 10/05/2021 T. Tuấn
21NOW065 MOS - Word 2016 Tối 2 (17h15 - 21h15) 12/04/2020 - 10/05/2021 T. Học

MOS - Word 2016 Sáng 3 (07h00 - 11h00) 13/04/2021 - 11/05/2021 C. Dung

MOS - Word 2016 Chiều 3 (13h00 - 17h00) 13/04/2021 - 11/05/2021 T. Đựng
21NOW060
MOS - Word 2016 Tối 3 (17h15 - 21h15) 13/04/2021 - 11/05/2021 T. Học
21NOW054
MOS - Word 2016 Sáng 4 (07h00 - 11h00) 14/04/2021 - 12/05/2021 T. Học (56)
21NOW053
MOS - Word 2016 Chiều 4 (13h00 - 17h00) 14/04/2021 - 13/05/2021 T. Học (57)
21NOW055
MOS - Word 2016 Tối 4 (17h15 - 21h15) 14/04/2021 - 13/05/2021 T. Tuấn
21NOW061
MOS - Word 2016 Sáng 5 (7h00 - 11h00) 15/04/2021 - 14/05/2021 C. Dung

MOS - Word 2016 Tối 5 (17h15 - 21h15) 15/04/2021 - 14/05/2021 T. Học

MOS - Word 2016
Sáng 6 (07h00 - 11h00) 16/04/2021 - 15/05/2021 T. Học

MOS - Word 2016
Chiều 6 (13h00 - 17h00) 16/14/2021 - 15/05/2021 T. Tuấn

MOS - Excel 2016 Sáng 2 (07h00- 11h00) 12/04/2021 - 10/05/2021 C. Dung

MOS - Excel 2016
Chiều 4 (13h00- 17h00) 14/04/2021 - 12/05/2021 T. Tuấn

MOS - Excel 2016
Tối 4 (17h15- 21h15) 14/04/2021 - 12/05/2021 T. Học

MOS - Excel 2016
Chiều 5 (13h00- 17h00) 15/04/2021 - 13/05/2021 T. Đựng
21NOE012 MOS - Excel 2016
Tối 7 (17h15 - 21h15) 17/04/2021 - 15/05/2021 T. Học

MOS - PowerPoint 2016
Tối 4 (17h15- 21h15) 14/04/2021 - 12/05/2021 T. Đựng
21NOP007
MOS - PowerPoint 2016
Tối 5 (17h15- 21h15) 15/04/2021 - 13/05/2021 T. Tuấn
21NOP006
MOS - PowerPoint 2016
Chiều 6 (13h00- 17h00) 16/04/2021 - 14/05/2021 C. Dung
21NOP008
MOS - PowerPoint 2016
Tối 6 (17h15 - 21h15) 16/04/2021 - 14/05/2021 T. Học

MOS - PowerPoint 2016
Chiều 7 (13h00 - 17h00) 17/04/2021 - 15/05/2021 T. Học

  • Học phí: 700.000 VNĐ
    • Giảm 250.000 VNĐ đối với bài thi 1000 điểm
    • Giảm 150.000 VNĐ đối với bài thi từ 950 điểm trở lên
  • Lệ phí thi: 720.000 VNĐ
Ngoài ra, Trung Tâm có mở các lớp học theo yêu cầu đối với nhóm sinh viên đăng ký từ 10-15 học viên trở lên.

Thông báo khác

  • Chưa có thông báo
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress