NTTU-Thông báo về việc đổi lịch học lớp 13TDDK01+13TDDC01

Sinh viên các lớp 13TDDK01, 13TDDC01 sẽ học môn THVP vào các buổi sáng ngày thứ tư hàng tuần (bắt đầu từ 18/12/2013) đến khi kết thúc môn học

Buổi học cũ: Sáng Chủ Nhật (1-5) Phòng C113
Buổi học mới: Sáng Thứ Tư (1-5) Phòng C113

Xem lịch cụ thể tại website của phòng đào tạo.


Thông báo khác

  • Chưa có thông báo
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress