Tài liệu học tập Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

Tôi xin tổng hợp và giới thiệu đến các bạn các tài liệu được sử dung trong quá trình học và ôn thi chứng chỉ ứng dung CNTT nâng cao. Tài liệu này đáp ứng các kiến thức được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.
Bộ tài liệu này gồm giáo trình chính, bài tập thực hành, câu hỏi trắc nghiệm và đề thi mẫu để học và thi 3 module:
  • IU07 - Xử lý văn bản nâng cao
  • IU08 - Xử lý bảng tính nâng cao
  • IU10 - Hệ quản trị cơ cở dữ liệu

Câu hỏi trắc nghiệm

Đề thi mẫu

Trắc nghiệm

Thực hành

  • Đề số 1
  • Đề số 2
 
 
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress