Tài liệu học tập Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao (2018-02-25)

Tôi xin tổng hợp và giới thiệu đến các bạn các tài liệu được sử dung trong quá trình học và ôn thi chứng chỉ ứng dung CNTT nâng cao. Tài liệu này đáp ứng các kiến thức được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.Chi tiết

Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao (2016-09-15)

Căn cứ vào thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ký ngày 21 tháng 06 năm 2016 giữa Bộ Giáo Dục Đào Tạo và Bộ Thông Tin Truyền Thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2016;Chi tiết


hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress