Hướng dẫn cấu hình để sử dụng WampServer trên Windows 8.x

WampServer đã khá quen thuộc với "dân" lập trình web với ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Nếu cài đặt WampServer trên hệ điều hành Windows XP hoặc Windows 7 thì việc sử dụng WampServer rất đơn giản. Vậy còn trên Windows 8.x trở lên ta phải cấu hình thêm những gì? Với những bước đơn giản sau bạn đã hoàn toàn có thể sử dụng WampServer trên Windows 8.x
Sử dụng localhost trên Windows 8.x
Bước 1: Mở file httpd.conf (đây là tập tin cấu hình của Apache)


Bước 2:  Tìm và sửa đổi Deny thành Allow tại dòng sau


Bước 3: Lưu lại

Sử dụng phpMyAdmin trên Windows 8.x

Bước 1: Mở tập tin cấu hình của phpMyAdmin tại đường dẫn C:\wamp\alias\phpmyadmin.conf

Bước 2: Tìm và sửa đổi Deny thành Allow tại dòng sau


Bước 3: Lưu lại

Chú ý: Nhớ vào WampServer --> Restart All Services để khởi động lại tất cả các dịch vụ
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress