Cấu hình Apache hỗ trợ file .htaccess (2013-12-25)

Hiện nay kỹ thuật Rewrite URL đã khá dần trở nên quen thuộc với đội ngũ SEO. Nhiều lúc chúng ta cũng tập tành thử Rewrite URL cho website của mình, nhưng lại gặp phải trình trạng WebServer Apache mặc định không hỗ trợ đọc tập tin .htaccess. Để hiệu chỉnh các bạn chỉ đơn giản thực hiện như sau:Chi tiết

Hướng dẫn cấu hình để sử dụng WampServer trên Windows 8.x (2013-12-24)

WampServer đã khá quen thuộc với "dân" lập trình web với ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Nếu cài đặt WampServer trên hệ điều hành Windows XP hoặc Windows 7 thì việc sử dụng WampServer rất đơn giản. Vậy còn trên Windows 8.x trở lên ta phải cấu hình thêm những gì? Với những bước đơn giản sau bạn đã hoàn toàn có thể sử dụng WampServer trên Windows 8.xChi tiết


hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress