Cấu hình Apache hỗ trợ file .htaccess

Hiện nay kỹ thuật Rewrite URL đã khá dần trở nên quen thuộc với đội ngũ SEO. Nhiều lúc chúng ta cũng tập tành thử Rewrite URL cho website của mình, nhưng lại gặp phải trình trạng WebServer Apache mặc định không hỗ trợ đọc tập tin .htaccess. Để hiệu chỉnh các bạn chỉ đơn giản thực hiện như sau:
Bước 1: Vào tập tin cấu hình của Apache (httpd.conf)

Bước 2: Tìm đến dòng #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so và bỏ dấu # ở phía trước như hình minh họa


Bước 3: Khởi động lại dịch vụ WebServer
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress