Giới thiệu khái quát về bài thi IC3 GS4

IC3(Internet and Computing Core Certification) là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính, ứng dụng và Internet cơ bản do Certiport-Hoa Kỳ cấp. Bài thi đề cập đến những kiến thức cơ bản về máy vi tính, sử dụng các ứng dụng cơ bản trong Microsoft Office và kỹ năng sử dụng Internet. Bài thi IC3 được thiết kế trên 25 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.


Tổng quan về bài thi IC3 GS4

IC3 GS4 là phiên bản mới nhất trong hệ thống chứng chỉ IC3 được thiết kế để đánh giá những kỹ năng cần thiết trong thời đại công nghệ số, đảm bảo cập nhật những thay đổi mới nhất trong các ứng dụng công nghệ và các thiết bị kỹ thuật số hiện đại.

Cấu trúc bài thi:

IC3 GS4 được xây dựng gồm 3 bài thi thành phần
Bài thi Số câu hỏi Thời gian Điểm tối đa
Điểm đạt
Computing Fundamentals 45 50 phút 1000 điểm 650
Key Application 43 50 phút 1000 điểm 720
Living Online 45 50 phút 1000 điểm 620
Gồm 2 dạng câu hỏi là: trắc nghiệm và tương tác

Module 1: Máy tính căn bản

Bài 1: Hệ điều hành
Bài 2: Tập tin và thư mục
Bài 3: Phần cứng
Bài 4: Control Panel
Bài 5: Phần mềm
Bài 6: Xử lý sự cố

Module 2: Các ứng dụng chủ chốt

Bài 7: Các tính năng phổ biến
Bài 8: Microsoft Word 2010
Bài 9: Microsoft Excel 2010
Bài 10: Microsoft PowerPoint 2010
Bài 11: Microsoft Access 2010 

Module 3: Cuộc sống trực tuyến

Bài 12: World Wide Web
Bài 13: Kết nối mạng
Bài 14: Truyền thông kỹ thuật số
Bài 15: Công dân kỷ nguyên số
Bài 16: Tìm kiếm thông tin

Chứng chỉ IC3 GS4

Thí sinh đạt số điểm yêu cầu cho cả ba bài thi sẽ được Certiport cấp chứng chỉ IC3 GS4 có giá trị vô thời hạn và có giá trị sử dụng trên toàn cầu
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress