Giới thiệu khái quát về bài thi IC3 GS4 (2014-11-09)

IC3(Internet and Computing Core Certification) là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính, ứng dụng và Internet cơ bản do Certiport-Hoa Kỳ cấp. Bài thi đề cập đến những kiến thức cơ bản về máy vi tính, sử dụng các ứng dụng cơ bản trong Microsoft Office và kỹ năng sử dụng Internet. Bài thi IC3 được thiết kế trên 25 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.Chi tiết

IC3-Chứng tin tin học hoàn hảo trong thời đại công nghệ số (2014-09-28)

Ngày 23/5/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 với mục tiêu có khoảng 40 trường nghề chất lượng cao đủ năng lực đào tạo một số nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận (đến năm 2020). Đề án quy định rõ 6 tiêu chí để một trường nghề được công nhận là trường nghề chất lượng cao, trong đó IC3 được coi là chuẩn tin học đầu ra bắt buộc của 100% sinh viên tốt nghiệp và toàn bộ giáo viên giảng viên. Chi tiết


hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress