MOS - Một số từ khóa nên nhớ trong bài thi MOS phiên bản tiếng Anh

Để phần nào giải tỏa nổi lo lắng khi các bạn thi với bài thi MOS phiên bản tiếng Anh. Tôi đã tổng hợp một số từ ngữ nên nhớ trong bài thi MOS như sau. Hy vọng sẽ ít nhiều giúp được các bạn một phần nhỏ trong quá trình ôn luyện.

 
 
 


hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress