Vui lòng khai báo đầy đủ thông tin bên dưới để tiến hành tra cứu
Tài khoản:
Ngày thi:
 
Lưu ý:
  1. Nhập chính xác Tài khoản (Số CMND hoặc CCCD hoặc Passport) và chọn Ngày thi để tiến hành tra cứu thông tin.
  2. Nếu không hiển thị dữ liệu, thí sinh vui lòng liên hệ Cơ sở đã đăng ký để kiểm tra lại số CMND hoặc CCCD hoặc Passport
    • Trung Tâm Tin Học - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - Cơ sở Quận 7: 028 3771 3765 hoặc 19002039 (707)
    • Trung Tâm Tin Học - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - Cơ sở Quận 7: 19002039 (421)
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress