Thí sinh nhập chính xác các thông tin dựa vào PHIẾU BÁO DỰ THI để tra cứu kết quả thi
Số báo danh:
Ngày thi:
Họ và tên:
Ngày sinh:
 
Lưu ý:
  1. Thí sinh chỉ xem được kết quả thi sau 2 (hai) tuần kể từ ngày dự thi.
  2. Thí sinh lưu giữ PHIẾU BÁO DỰ THI và nộp lại cơ sở khi nhận chứng chỉ nếu kết quả ĐẠT. Trong trường hợp đã thất lạc PHIẾU BÁO DỰ THI, thí sinh vui lòng nộp bản sao CMND (công chứng còn giá trị sử dụng: 6 tháng kể từ ngày chứng thực).
  3. Thời gian giải quyết phúc khảo là 3 (ba) ngày kể từ ngày công bố kết quả dự thi, sau khoảng thời gian này Cơ sở sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.
  4. Thời hạn được cấp chứng chỉ: sau 2 (hai) tháng kể từ ngày dự thi. Thí sinh thi ĐẠT vui lòng đến nhận chứng chỉ trong vòng 6 (sáu) tháng kể từ ngày dự thi, sau khoảng thời gian trên Cơ sở sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.
  5. Website của một số Hội đồng thi
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress