Cách cài đặt phông chữ vào máy tính

Khi thao tác với một số ứng dung, đôi khi máy tính chúng ta không thể thể hiện chinh xác nội dung văn bản. Một trong những lý do đó là do máy tính chúng ta chưa được cài đặt phông chữ đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách các bạn cài đặt phông chữ vào máy tính
Bước 1: Bạn cần tải phông chữ cần cài đặt. Ở đây tôi sử dung phông Open Sans
Bước 2: Chọn các phông cần cài đặt vào máy tính --> Copy
Bước 3: Vào Start --> Control Panel --> Fonts (Windows 7)
Bước 4: Nhấp phải chuột vào khoảng trống chọn Paste
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress