Windows XP - Xử lý lỗi NTLDR is missing trên Windows XP

NTLDR is missing là lỗi mất file ntldr trên thư mục gốc của ổ đĩa chứa hệ điều hành. Để xử lý lỗi này, ta chỉ việc copy file ntldr trong thư mục I386 của đĩa cài đặt vào trở lại ổ C. Chỉ với 6 bước cơ bản bên dưới thì bạn đã xử lý tốt sự cố NTLDR is missing

Bước 1: Khởi động máy bằng CD cài đặt Windows XP Professional SP2. Vào đến màn hình Welcome to Setup ànhấn phím R

 

Bước 2: Tại màn hình Windows Recovery Console, nhấm phím số 1àEnter


 

Bước 3: Nhập mật khẩu của Administrator(nếu có) àEnter

 

Bước 4: Tại C:\Windows đánh lệnh cd \ để trở về thư mục gốc

 

Bước 5: Copy file NTLDR từ đĩa CD-ROM sang thư mục gốc của ổ đĩa C:\ bằng lệnh copy D:\i386\ntldr C:\ (D: là ổ đĩa CD và C: là ổ đĩa chứa hệ điều hành)

 

Bước 6: Gõ lện exit để restart lại máy tính và xem kết quả


 


hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress