MOS 2016 - Tài liệu ôn tập luyện thi chứng chỉ MOS 2016 với GMetrix

Hiện nay, nhu cầu học tập và sở hữu chứng chỉ tin học quốc tế MOS đối với mỗi các nhân là rất cao bởi những giá trị mà chứng chỉ MOS đem lại. Tác giả đã tổng hợp bộ câu hỏi ôn luyện MOS phiên bản 2016 trên GMetrix để giúp các bạn có thể củng cố và ôn tập để thi chứng chỉ MOS (2016) đạt kết quả tốt nhất.

Tài liệu này được khuyến kích sử dụng kèm với ứng dụng GMetrix của Certiport phát hành. Tác giả đã tổng hợp lại các câu hỏi trong ứng dụng GMetrix theo từng bài Testing nhằm giúp người học dễ ôn tập ơn.
 
Trọn bộ video hướng dẫn thực hành trên ứng dụng GMetrix MOS 2016: MOS 2016 - YouTube
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress