MOS 2016 - Các kỹ năng cốt lõi trong bài thi MOS Excel 2016 Core

Ứng viên thành công cho kỳ thi lấy chứng chỉ Microsoft Office Specialist Excel 2016 sẽ có hiểu biết cơ bản về môi trường Excel và khả năng hoàn thành công việc một cách độc lập. Họ sẽ biết và chứng minh việc áp dụng đúng các tính năng chính của Excel 2016.


Tạo và quản lý worksheet và workbook (30-35%)

 • Tạo worksheet và workbook
 • Điều hướng trong worksheet và workbook
 • Định dạng worksheet và workbook
 • Tùy chỉnh các tùy chọn và kiểu hiển thị 
 • Thiết lập các tùy chọn phân phối dữ liệu

Quản lý dữ liệu trong ô và vùng (15-20%)

 • Chèn dữ liệu trong ô và vùng
 • Định dạng ô và vùng
 • Thống kê và tổ chức dữ liệu

Tạo bảng (15-20%)

 • Tạo và quản lý bảng
 • Quản lý kiểu dáng bảng và các tùy chọn
 • Sắp xếp và lọc trên bảng

Thao tác với công thức và hàm (10-15%)

 • Các hàm thống kê
 • Các hàm luận lý
 • Các hàm xử lý văn bản

Tạo biểu đồ và đối tượng (20-25%)

 • Tạo biểu đồ
 • Định dạng biểu đồ
 • Chèn và định dạng đối tượng

Lưu ý:

 • Danh sách các kỹ năng bên trên không phải là cuối cùng hoặc đầy đủ.
 • Trong hầu hết các trường hợp, bài kiểm tra KHÔNG bao gồm các tính năng xem trước và một số tính năng sẽ chỉ được thêm vào bài kiểm tra khi chúng là có tính khả dụng chung.

 

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress