MOS 2016 - Các kỹ năng cốt lõi trong bài thi MOS PowerPoint 2016

Các ứng viên trúng tuyển sẽ có hiểu biết cơ bản về môi trường PowerPoint và chứng minh ứng dụng đúng của PowerPoint 2016. Các ứng viên tạo, chỉnh sửa và nâng cao các bài thuyết trình và trình chiếu. Các ví dụ về bản trình bày bao gồm bản trình bày bán hàng cấp chuyên nghiệp, đào tạo nhân viên, tài liệu hướng dẫn và trình chiếu kiosk.


Tạo và quản lý bài trình chiếu (30-35%)

 • Tạo bài trình chiếu
 • Chèn và định dạng trang trình diễn
 • Sửa đổi slides, handouts, và notes
 • Sắp xếp và gom nhóm các slides
 • Thay đổi tùy chọn bài trình chiếu và kiểu hiển thị
 • Cấu hình bài trình chiếu cho in ấn
 • Cấu hình và trình diễn bài trình chiếu

Chèn và định dạng văn bản, hình vẽ và hình ảnh (20-25%)

 • Chèn và định dạng văn bản
 • Chèn và định dạng hình vẽ và hộp văn bản
 • Chèn và định dạng hình ảnh
 • Sắp xếp và gom nhóm đối tượng

Chèn bảng, biểu đồ, SmartArt, và media (20-25%)

 • Chèn và định dạng bảng
 • Chèn và định dạng biểu đồ
 • Chèn và định dạng SmartArt
 • Chèn và quản lý media

Áp dụng hiệu ứng chuyển trang và hoạt cảnh cho đối tượng (10-15%)

 • Áp dụng hiệu ứng chuyển trang
 • Tạo hoạt cảnh cho nội dung trong trang trình diễn
 • Thiết lập timing cho hiệu ứng chuyển trang và hoạt cảnh cho đối tượng

Quản lý nhiều bài trình chiếu (5-10%)

 • Gộp nội dung từ nhiều bài trình chiếu
 • Hoàn thành bài trình chiếu

Lưu ý:

 • Danh sách các kỹ năng bên trên không phải là cuối cùng hoặc đầy đủ.
 • Trong hầu hết các trường hợp, bài kiểm tra KHÔNG bao gồm các tính năng xem trước và một số tính năng sẽ chỉđược thêm vào bài kiểm tra khi chúng là có tính khả dụng chung.

 

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress