Windows 8-Cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 8

Ở những phiên bản Windows trước đó, việc thay đổi màn hình đăng nhập là việc làm cực kỳ khó đối với những ai không rành về máy tính. Tuy nhiên việc thay đổi đó cũng có thể thực hiện qua một số công cụ hỗ trợ. Đến khi Windows 8 ra đời thì việc thay đổi màn hình đăng nhập đã có thể thực hiện một cách dễ dàng. Hôm nay, tôi xin trình bày cách thay đổi màn hình đăng nhập trên Windows 8:

Bước 1: Tại màn hình Start, click chọn vào PC Settings

Bước 2: Click PC and Device

Bước 3: Click vào Lock Screen

Bước 4: Click Browse và chọn hình cần tạo chọ Lock Screen

Bước 5: Sử dụng tổ hợp phím Windows+L để tận hưởng thành quả.
hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress