Excel - Tổng hợp giáo trình, bài giảng và bài tập MOS Excel 2010 Core

Tôi đã tổng hợp giáo trình, hệ thống bài giảng và bài tập giúp các bạn hệ thống lại kiến thức cũng như ôn tập để chuẩn bị kỹ cho kỳ thi để đạt được chứng chỉ Microsoft Office Specialist Excel 2010 Core

A. Giáo trình chính:

B. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010 - Microsoft Việt Nam

hocict FB GPlus YouTube Twitter WordPress